Pravila Privatnosti

Datum stupanja na snagu: 24.05.2018.

SportLink j.d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
SportLink j.d.o.o.
Voćarska 106, 10 000 Zagreb

SportLink j.d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

  • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice kako biste zatražili informacije o proizvodima/uslugama
  • ako od nas kupite proizvod/naručite uslugu
  • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje
  • ako smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora
  • Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite.
  • Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Koristimo razne sigurnosne mjere kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.
Između ostalog, koristimo sljedeće mjere:

strogo ograničen osobni pristup vašim podacima isključivo u svrhe o kojima ste informirani
informacija se čuva u obliku koji je povezuje s vama samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju je suglasnost dana.
informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je potrebno pružanje tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju ( gdje smo obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trećoj strani, u tom slučaju ćemo vas prethodno obavijestiti )

O vama možemo prikupljati:

Kontaktni podaci ► ime, prezime, adresa, kontakt broj telefona
Osobni podaci ► datum rođenja, broj osobne iskaznice, broj kreditne ili debitne kartice
Interesi ► informacije o interesima korisnika
Fotografije ► u slučaju prezentacija naših usluga možemo popratiti događaj fotografiranjem koje objavljujemo na internetskim stranicama SportLink-a j.d.o.o.
Informacije o vrstama i količini ugovorenih stipendija ► informacije o vrsti stipednije, uključujući identitet korisnika i davatelja stipendije

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se uništavaju na siguran način.

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima EU o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.
Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda ►

SportLink j.d.o.o. prikuplja ( kontaktne podatke, osobne podatke, informacije o povijesti kupca ) te može koristiti (informacije o prodaji ) kako bi procijenila koje novosti i ponude vas zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Opravdanje upotrebe: Suglasnost, legitimni interes.
Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu SportLink j.d.o.o. za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima/ uslugama.
Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes SportLink j.d.o.o. da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.
Izbor: Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Opravdanje upotrebe: Izvršavanje ugovora, legitimni interesi.

SportLink j.d.o.o. podliježe zakonima Republike Hrvatske i dužna ih se pridržavati. To uključuje pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano.
Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.
Opravdanje upotrebe: Pravna obveza; uspostava, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna te SportLink j.d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.
Svi vaši podaci pohranjuju se na sigurnim poslužiteljima ( ili sigurnim tiskanim primjercima ) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti.

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail: info@ssusa.eu
Vaša prava su:

tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće
tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu
u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
dati prigovor na svaku obradu koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana.
Ukoliko smatrate da SportLink j.d.o.o. postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Contact Info

 

SSUSAeu, Sports Scholarships USA

Phone:    091 522 8396
Email:     info@ssusa.eu
Adress: Voćarska 106
10 000 Zagreb

Partners

 

IP Quality Life Center, New York is a cutting-edge sport science company which provides the best diagnostic solutions in fitness, elite sport and pain management.

Like Us On Facebook

 
Facebook Pagelike Widget